Haber

Muğla Çevre Kuruluşlarından Termik Santral Raporu: “Tesisler Devam Ederse 30 Bin Futbol Sahası Büyüklüğündeki Orman Alanı Yok Olacak”

Muğla Çevre Platformu, Ekoloji Birliği ve İklim Koalisyonu, “Muğla’da Termik Santrallerin Neden Olduğu Sosyal ve Ekolojik Tahribat” raporunu yayınladı. Muğla’da termik santrallerin devam etmesi halinde 30 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın yok olacağı vurgulanan raporda, Muğla’da 3 termik santralin 68 binden fazla erken ölüme neden olduğu, ilk faaliyete geçtikleri tarihten 2020 yılına kadar 43 binden fazla erken doğum gerçekleşti. Raporda, Yatağan Termik Santrali çevresindeki tarım ürünlerinden alınan numunelerde “ağır metal miktarlarının izin verilen değerlerin üzerinde olduğu” belirtildi.

İklim Adaleti Koalisyonu, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Ekoloji Birliği’nin de aralarında bulunduğu Muğla çevre örgütleri, “Muğla’da Termik Santrallerin Neden Olduğu Sosyal ve Ekolojik Tahribat” başlıklı raporu yayınladı. Türkiye’nin 2004’te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ve 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olmasına rağmen, aynı dönemde yerli kömür arama ve kömürden enerjiye yeniden başlandığı vurgulanan raporda, 31’inde yayınlanan Milli Güç Planı Aralık 2022 Kurulu gücü 4000 Megavat olan yeni kömürlü termik santrallerin açılacağı kaydedildi. Raporda şu tespitlere yer verildi:

HASARIN EN AĞIR OLDUĞU BÖLGELERDEN BİRİ MUĞLA: Muğla, 1980’li ve 90’lı yıllarda üretime başlayan 3 termik santral ve yaygın kömür madenleriyle bu tahribatın en şiddetli olduğu bölgelerden biri. 2014 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen 13 adet maden işletme ruhsatı kapsamında Yatağan’da 21 bin hektar, Milas’ta 23 bin hektar linyit madeni olarak tahsis edilmiş olup, işletme ruhsat alanlarının yüzde 47’si orman alanları.

30 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ORMAN ALANI YOK OLACAK: Bölgede 1979 yılından bu yana toplam yaklaşık 5 bin hektar (7800 futbol sahası büyüklüğünde) alanda açık ocak linyit işletmeciliği yapılmaktadır. Önümüzdeki 30 yılda ruhsatlı alanların tamamı faaliyete geçerse Milas’ta 11 bin 200 hektar, Yatağan’da 7 bin 250 hektar ormanlık alan ve toplamda yaklaşık 30 bin futbol sahası yok olacak.

KÖMÜR MADENCİLİĞİ NEDENİYLE SU HAVZALARINA TEMAS EDİLENLER: Havzalar kömür madenciliği nedeniyle kirlenmektedir. 2000’li yılların başında Muğla ilinde yapılan bilimsel çalışmalarda termik santrallerin atıksu ve atık küllerinin bölgedeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarına olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Bodrum’un İçme Suyunun Üçte Biri Yok Olma Tehdidi Altında: G Son 35 yılda bölgede 8 köy, kömür madenlerinin devreye girmesi nedeniyle taşınmak zorunda kaldı; bazıları birden fazla kez taşınmıştır. Akbelen Ormanı sınırındaki Çamköy’ün altında oldukça büyük yer altı su rezervleri bulunmaktadır. Akbelen Ormanı yok edilirse bu rezervlere su akışı engellenecek; Bodrum Yarımadası’nın kullandığı suyun yaklaşık üçte birini sağlayan yeraltı su rezervi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

YATAĞAN TERMİK SANTRALİ ŞEHİR SUYU TÜKETİMİNDEN 7,5 KAT DAHA FAZLA SU TÜKETİYOR:Muğla’da bulunan Yatağan Termik Santrali, su ihtiyacını Tabansız Çay’dan karşılarken, 45 bin nüfuslu Yatağan ilçesinin bir yılda toplam kentsel su tüketiminin 7,5 katından fazlasını tüketti.

KEMERKÖY SANTRALİ ATIK SUYU DENİZE DEŞARJ EDİYOR: KEmerköy Santrali ise günlük 1,7 milyon ton soğutma suyu ihtiyacını deniz suyu ile karşılamakta ve atık sularını tekrar denize deşarj etmektedir.

MİLAS’TA ‘HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ’ YAPILMIYOR:Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan santrallerinde hava kirliliğinin yoğun olduğu Yatağan ve Milas ilçe merkezlerinde hava kalitesi ölçümleri yapılmamaktadır.

ZEYTİN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE TESPİT EDİLEN NİKEL METAL KİRLİLİĞİ: A Ağır metal ve kükürt kirliliği düzeyinin araştırıldığı bir araştırmaya göre, Gökova ve Yeniköy’de çamlık ve zeytinliklerden alınan toprak örneklerinde nikel metal kirliliği de gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor. Yatağan Termik Santrali çevresinde tarımsal üretim yapan bitkiler incelendiğinde “havuç ve susam örneklerindeki çinko, kurşun, kadmiyum ve bakırın ağır metal miktarlarının sebzelerde tüketilmesine izin verilen değerlerin üzerinde olduğu” belirlendi.

MUĞLA, TÜRKİYE’DE AZOT DİOKSİT EMİSYONLARINA EN ÇOK MARUZ KALAN ŞEHİR: Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL) 2019 yılı verilerinin kullanıldığı çalışmada; Yatağan Termik Santrali yılda 1179 ton ile Türkiye’nin en yüksek partikül emisyonuna sahip 10 santrali arasında yer alırken, Türkiye’de nitrojen dioksit emisyonuna en fazla maruz kalan il Muğla. Sağlık ve Çevre Birliği’nin 2022 raporlarına göre; Muğla’daki 3 termik santral, ilk faaliyete geçtiği tarihten 2020 yılına kadar 68 binden fazla erken ölüme, 43 binden fazla erken doğuma, 455 binden fazla çocukta bronşite ve 98 milyar Euro’nun üzerinde sağlık giderine neden oldu.

Muğla’daki bu üç kömürlü termik santral, üretim lisanslarının sona erme tarihi olan 2063’e kadar işletilirse, yaklaşık 22.600 ek erken ölüme ve yaklaşık 37 milyar avroluk ek sağlık maliyetine neden olacak.

YÜKSELEN KÜL DAĞI: Muğla İl Çevre Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre Muğla’daki üç santralden yılda toplam 4 milyon tonun üzerinde cüruf-uçucu kül çıkıyor. Yatağan Termik Santrali’nin hemen karşısına çıkan Kapubağ köyünün sırtında yükselen kül dağı ve üzerindeki atık suların oluşturduğu gölet 130 hektarlık geniş bir alanı kaplıyor.

TERMİK TESİSLERİN ENFEKSİYON ALANINDA 880 SİTE ALANI BULUNMAKTADIR: KYaşamın neden olduğu tahribatın sadece canlılar üzerinde değil, kültürel miras üzerinde de gözlemlendiği Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kirletici etki alanında 833 adedi olmak üzere toplam 880 korunan alan bulunmaktadır.

68 BİNDEN FAZLA ERKEN ÖLÜME, 43 BİNDEN FAZLA ÖN DOĞUMA NEDEN OLUR: Sağlık ve Çevre Birliği’nin 2022 raporlarına göre Muğla’daki 3 termik santral, bugüne kadar 68 binden fazla erken ölüme, 43 binden fazla erken doğuma, 455 bin çocukta bronşite ve 98 milyar avronun üzerinde sağlık giderine neden oldu. 2020 yılına kadar ilk operasyonlarından. . Muğla’daki bu üç kömürlü termik santralin üretim lisanslarının bitim tarihi olan 2063’e kadar işletilmesi, yaklaşık 22 bin 600 ek erken ölüme ve yaklaşık 37 milyar Euro’luk ek sağlık maliyetine neden olacak.

” YASAYA GÖRE ZEYTİN TARLALARINA KİMYASAL ATIK VE TOZ SAĞLAYAN TESİSLER YAPILMAZ: Muğla’da tarım arazilerinin yüzde 43’ü zeytinliklerden oluşuyor. Zeytin Kanunu’ndaki ‘Zeytinliklerin en az 3 kilometre uzağına kimyasal atık bırakan, toz ve duman üreten tesis yapılamaz ve işletilemez’ maddesine rağmen Yatağan’ın köylerinde zeytin ağaçları sökülüyor. Kömür madenini ruhsat alanları içinde genişletmek.

Muğla çevre örgütleri, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin kapatılması kararının uygulanması için dün CHP ve HDP’li milletvekilleri ile bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye Geneli Hizmet veren Firmalar Burada !
Başa dön tuşu